Disclaimer

Witgoed Outlet Breda, hierna te noemen WOB, verleent u hierbij toegang
tot www.witgoedoutletbreda.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
WOB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
WOB spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van WOB.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met WOB. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WOB
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WOB.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van WOB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Showroom

Onze produkten kunt u in onze showroom bekijken.

Openingstijden

Maandag    : 09:30 – 17:30 uur
Dinsdag      : 09:30 – 17:30 uur
Woensdag  : 09:30 – 17:30 uur
Donderdag : 09:30 – 17:30 uur
Vrijdag        : 09:30 – 17:30 uur
Zaterdag     : 09:30 – 16:00 uur
Zondag        : Gesloten